Nowa strona … nowe możliwości ;-)

Człowiek nie może tylko się modlić. Od modlitwy zaczyna się właściwe życie, a to prowadzi do służby. Św. Matka Teresa z Kalkuty powtarzała często, że „owocem ciszy jest modlitwa. Owocem modlitwy jest wiara. Owocem wiary jest miłość. Owocem miłości jest służba. Owocem służby jest pokój”.

Dlatego mam trzy marzenia

Czytaj dalej